Pobyty rehabilitacyjne

OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
Wieloletnie doświadczenie naszego personelu, wykwalifikowana kadra medyczna, szeroka baza zabiegowa, czyste powietrze, ciekawe tereny rekreacyjne czekają na Państwa w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju w Krynicy-Zdroju. Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są w obiektach Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” z dofinansowaniem ze środków PFRON, MOPS i PCPR.
W przypadku turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze wskazanych funduszy obowiązują ściśle określone terminy ich trwania, a warunkiem otrzymania dofinansowania jest pobyt w OŚRODKU posiadającym zezwolenie na prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodkami tymi w naszym Uzdrowisku są: Sanatorium Nowe Łazienki Mineralne, Stary Dom Zdrojowy i Patria.
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABLITACYJNEGO:
skierowanie na turnus rehabilitacyjny od lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba,
złożenie wniosku w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania,
pobyt w ośrodku, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów (Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne, Patria),
szczegółowe informacje do uzyskania w centrum pomocy w miejscu zamieszkania.

.Możliwe jest także skorzystanie z turnusów rehabilitacyjnych pełnopłatnych (bez dofinansowania) 14 – dniowych w dogodnym, wybranym przez Państwa terminie. W trakcie pobytu oferujemy taki sam wachlarz usług jak przy pobycie z dofinansowaniem. Z przyjemnością informujemy, iż od czerwca 2016 r. uruchomiony został dodatkowo turnus rehabilitacyjny pełnopłatny w Nowym Domu Zdrojowym, posiadającym bogatą bazę zabiegową. Profil leczniczy tego sanatorium jest identyczny, jak w przypadku Starego Domu Zdrojowego. Oznacza to, że z takiej oferty nasi goście mogą korzystać w każdym naszym sanatorium.
CENA KAŻDEGO RODZAJU TURNUSU REHABILITACYJNEGO OBEJMUJE:
– zakwaterowanie,
– 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu) wg zleconej przez lekarza lub preferowanej diety,
– wstępne i wypisowe badanie lekarskie oraz pomoc w przypadku nagłych zachorowań,
– całodobową opiekę pielęgniarską,
– kurację pitną,
– zabiegi zlecone przez lekarza prowadzącego (w kwocie 300 złotych/turnus), wykonywane od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych
– program kulturalno-rekreacyjny.
Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją naszych obiektów oraz informacją dotyczącą schorzeń leczonych w poszczególnych ośrodkach naszej Spółki.

NOWE ŁAZIENKI MINERALNE ul. Piłsudskiego 2, 33-380 Krynica-Zdrój
Turnus z dofinansowaniem:
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania osób:
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 26 osób),
z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 26 osób),
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
schorzeniami metabolicznymi,
cukrzycą,
schorzeniami układu oddechowego,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
kobiety po mastektomii,
z chorobami reumatycznymi,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,

PATRIA , ul. Pułaskiego 35, 33-380 Krynica-Zdrój
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania osób:
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
schorzeniami układu oddechowego,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
z chorobami wydzielania wewnętrznego,
z chorobami reumatycznymi,
z mózowym porażeniem dziecięcym,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze skoliozą,
z przewlekłymi zapaleniami wątroby,
z wadami postawy,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zaburzeniami rozowju psychoruchowego,

STARY DOM ZDROJOWY, ul. Nowotarskiego 2, 33-380 Krynica-Zdrój
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania osób:
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 18 osób),
w tym zmiennie
z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 18 osób),
z dysfunkcją narządu słuchu,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
cukrzycą,
schorzeniami układu oddechowego,
z upośledzeniem umysłowy,
z chorobą psychiczna,
z padaczka,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
z chorobami reumatycznymi,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze skoliozą,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z wadami postawy,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,

ZAPRASZAMY:
do korzystania z dodatkowych zabiegów,
do korzystania z wizyt u lekarzy specjalistów,
do wykonania specjalistycznych badań w laboratorium analitycznym.
Inne usługi medyczne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne oraz leki nie wchodzące w pakiet świadczeń mogą być świadczone wg cen obowiązujących w Spółce.