FORUM EKONOMICZNE 2017-PODPISANIE UMÓW-MRPO

Podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dwa zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6 Oś Priorytetowa – Dziedzictwo Regionalne
Działanie 6.3 – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie 6.3.2. – Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

1. Modernizacja bazy zabiegowej w skrzydle północnym w sanatorium NOWE ŁAZIENKI MINERALNE w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą przyłączy i remontem drogi wewnętrznej.

Wartość dofinansowania – 1 421 646,60 PLN

2. Przebudowa zabytkowej Pijalni „Jana” w Krynicy-Zdroju.

Wartość dofinansowania – 959 048,19 PLN