Historia wydarzeń

Zdrój Niepodległości – koncert pieśni patriotycznych

Koncert Pieśni i piosenek patriotycznych „ZDRÓJ NIEPODLEGŁOŚCI” 11 listopada 2017r. Pijalnia Główna w Krynicy Zdroju 11 listopada 2017 rok to 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia…

FORUM EKONOMICZNE 2017-PODPISANIE UMÓW-MRPO

Podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dwa zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 6 Oś Priorytetowa – Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.2. – Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 1.…