BASEN

KOMUNIKAT

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”S.A. ul.Nowotarskiego 9/4,33-380 w Krynica-Zdroju informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. zostały przeprowadzone przez firmę CBiDGP Spółka o.o. Lędziny w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016)